Менин денем, менин оюм, менин тандоом

Менин денем, менин оюм, менин тандоом

Бул видео Керси Камбаттанын жазуусунун негизинде Дипика Падуконенин аткаруусунда Тассадуки Хусайн тарабынан даярдалган. Кыргызча которомосу Жаз Сманованыкы.

Менин рухум жылаңач жүрсө да, каалаган кийимди кийсе да

Өлчөмүм 0 болобу 15 болсо да - менин тандоом.

Менин рухумду ченөөгө алардын өлчөмү жок. Болбойт дагы.

Пахта-жибек чүпүрөк менен менин жанымды капкандоо -

ааламдын кеңейүүсүн токтото алам деп,

Же алаканың менен күндүн нурун кармай алам деп ишенгениң

Менин денем эмес.

Сенин акыл-эсиң капаста камалган. Бошот!

Эркин кой!

 

Күйөөгө тийемби же тийбейминби,

Турмуш курууга чейин катнаш болобу, мамиледен сыртта болобу,

Же такыр болбойбу - менин тандоом.

Убактылуу сүйөмбү же чексиз ашык боломбу - менин тандоом

Эркекти сүйөмбү, аялдыбы, же экөөнү теңби - менин тандоом

 

Эсиңде болсун: сен менин тандоомсуң,

Мен сага берилген буюм эмесмин.

Кулагымдагы сөйкө, бармагымдагы шакек, атыма сенин фамилияңды кошуу -

бунун баары орнамент, жана оңой эле алмаштырылат.

Сага сүйүүм алмашпайт, ошону баалай бил.

 

Мен калааган маалда кайтып келүү - менин тандоом

Таңкы 4төбү, кечки 6дабы.

Сенден балалуу боломбу же болбоймбу,

7миллиарддан сени тандаймынбы, же тандабаймынбы

Менин тандоом.

Ошондуктан, мага бой көтөрбө.

 

Менин ырахатым сага азап болушу мүмкүн,

Менин ырым - сага ызы-чуу,

Менин ирээттигим сенин башаламандыгың.

Сенин күнөөң - менин адептүүлүгүм.

 

Менин тандоом.

Менин бармак издеримдей мени айырмалайт,

Мен токойдун дарагымын,

Мен үймөлөнгөн кар эмес, анын бир кыйкымы,

Сен да кар кыйкымысың.

 

Ойгон,

Баткактан чык,

боор орууну!

Же болбосо көңүл кош болууну мен тандаймын.

Мен өзгөчө болууну тандаймын.

Мен ааламдай, ар багыттай чексизмин.

Бул менин тандоом.

 

 

Девушка, которая переплыла Иссык-Куль

Девушка, которая переплыла Иссык-Куль

Девушка, которая привезла капоэйру в Кыргызстан

Девушка, которая привезла капоэйру в Кыргызстан